Sikkerhet hos Kragerø RIB

Vårt mål er å gi deg en spennende, sikker og positiv opplevelse, og du er selv aktivt med på å redusere risiko ved måten du opptrer på om bord.

Sikkerhetspunkter som skal leses før tur

 

 • Sjekk at du har festet flytevest korrekt- alle snorer og belter skal festes.
 • Flytedrakter, stram mansjetter og belte.
 • Ha belastning på beina, ikke sitt tungt på baken.
 • Si i fra hvis du blir sliten/utilpass.
 • Hold deg fast med begge hender. Ikke bytt plass under fart.
 • Hold hodet oppe. Ikke bøy deg ned i båten eller mot dine medpassasjerer.
 • Pass på din sidemann, se at vedkommende trives og har det bra. Varsle umiddelbart hvis noen er redd eller utilpass.
 • Følg med på sjøen og forholdene rundt deg – Forvent uventede og brå bevegelser i RIB
  Faller noen over bord, varsle umiddelbart og ikke mist vedkommende av syne.
 • Blir skipper skadet skal en på forhånd avtalt person ta over som ansvarlig. Denne skal vite hvordan man fører denne RIB og hvor HMS/varslingsplan/ nød og førstehjelpsutstyr befinner seg.
 • Har du skader, fysiske eller psykiske begrensninger eller krever særlig medisinsk bistand. Gi beskjed og skriv det ned ved signering.
 • Gravide f.o.m. 3. mnd eller personer med problemer i rygg, kne, nakke etc kan ikke delta.
 • Synlig berusede personer får ikke delta.

Egenerklæringsskjema

 

Ved å signere er jeg inneforstått med at deltakelse på denne RIB opplevelsestur og medfølgende aktiviteter er helt frivillig og under ansvar og risiko utover det som dekkes av gjeldene sjøforsikring/passasjerskade.

Turen finner sted i norsk farvann og båten kommer således innunder norsk jurisdiksjon. Norsk lov gjelder ved eventuelle havari/skader.